Kwintessens - Design Flanders.
Think in Colour
geeft een inzicht in de wereld en het oeuvre van Hugo Puttaert – gelauwerd grafisch ontwerper, creatief directeur, hoofdredacteur en docent. Hijzelf omschrijft het boek als een politieke oproep voor de erkenning van de complexiteit en de koestering van de nuance, ook in het domein van communicatie en grafisch ontwerp.

Dit bijzondere boek vertelt geen lineair verhaal, maar onthult zich in lagen, zoals een matroesjka telkens een nieuwe poppetje binnenin het vorige prijsgeeft. Dit uit zich in de ingenieuze vormgeving van Dimitri Jeannottat die samenwerkte met Hugo Puttaert zelf. Binnenin de cover die van kleur verandert als hij opgewarmd wordt, is het boek symmetrisch opgebouwd in drie segmenten: elk nieuw deel bevindt zich binnenin het voorgaande. De buitenste katernen zijn in zwart-wit met een grof raster gedrukt op CyclusPrint 90g. Daarbinnen bevindt zich een luxueuzer segment in vierkleurendruk met stochastisch raster op MultiArt Gloss 150g. De kern van het boek is opnieuw gedrukt in eenvoudig zwart-wit op CyclusPrint.

Ik vermeld specifiek deze structuur omdat ze niet zomaar lukraak is, maar de inhoudelijke opbouw van het boek weerspiegelt: inhoud en vorm zijn één. De buitenste katernen zijn gevuld met zwart-wit beelden die de volledige pagina’s beslaan, soms met bijschrift, soms niet-benoemd. Die fungeren zoals de kleurstippen in een impressionistisch schilderij: afzonderlijk bekeken lijken ze abstract, maar als geheel krijgen zij een betekenis. Zo lichten zij een tipje van de sluier op – door associatief beeldgebruik begint de lezer zich een idee te vormen van wat Hugo Puttaert inspireert en beweegt.

Het meest omvangrijke segment is een overzicht in kleur van de productie van Hugo Puttaert en Visionandfactory, dat wordt voorafgegaan door een inleiding door Rick Poynor. ‘Overzicht’ is misschien het verkeerde woord. Omdat de creaties volgens kleur gerangschikt zijn geeft Think In Colour een caleidoscopisch beeld van dat werk. Ontwerpen uit verschillende periodes komen zo naast elkaar te staan, wat verrassende verbanden oplevert. Wat op het eerste zicht frustrerend kan lijken voor lezers die een systematische aanpak verkiezen, ontpopt zich snel tot een fascinerende ontdekkingsreis met kleur als rode draad.

En zo kom je bij het eigenlijke hart van het boek, een verhelderende tekst van Steven Cleeren, gebaseerd op gesprekken met Hugo Puttaert. Hier krijg je een meer chronologisch verhaal van zijn carrière, waarin Puttaert het heel openhartig heeft over zowel zijn aanpak en zijn successen als zijn twijfels. Doordat de auteur vaak letterlijk citeert, krijg je de indruk dat je met Puttaert in de zetel zit terwijl hij honderduit vertelt over zijn werk en leven.

Think In Colour
is geen alledaagse monografie die je eenmaal van cover tot cover doorneemt. Het is meer een ontdekkingsreis door de geest en de creativiteit van Hugo Puttaert. Het boek nodigt je uit om het materiaal van diverse oogpunten te bestuderen, om het herhaaldelijk te herbekijken en herlezen. Het zet je aan tot denken, en spoort je aan je eigen ideeën te re-evalueren. En ik denk dat dát precies is wat Puttaert wou bereiken. Missie volbracht.

Yves Peters, April 2014

http://kwintessenstijdschrift.be/